Bérleti szerződes


Bluestar DJ Backline Professzionális DJ pultok és házibuli technika


Bérleti
szerződés

magánszemély


Lézerbiztonsági

Figyelmeztetés

 

Bérleti és Szolgáltatási feltételek, Jogi nyilatkozat

Jelen tájékoztatóban az egyszerűsítés érdekében rövidítéseket használunk, melyek a következőek:

Ezt a tevékenységet a Bérlő semmilyen módon nem akadályozhatja!

Amennyiben a bérlés időtartama alatt a bérelt eszközöket megrongálják, ellopják úgy a Bérlő az ebből származó valamennyi kárt a Szolgáltatónak megtéríti, azonnal kifizeti.

A kárösszeget a szolgáltató állapítja meg, melyet a bérlő köteles teljes egészében és a megállapítást követően haladéktalanul a szolgáltatónak megfizetni.

Az elhasználódásból származó izzó hibát a bérlőnek nem kell megtérítenie.

A szállításból vagy szakszerűtlen használatból eredő egyéb mechanikai vagy elektromos hibát a szolgáltató a saját szervizműhelyében kijavítja, melynek költsége a bérlőt terheli.

Ezen károkért illetve sérülésekért a Szolgáltató nem kötelezhető sem anyagi, sem erkölcsi, sem más jellegű kártérítésre.

A kedvezményeket személyre szabottan a szolgáltató állapítja meg.

Az adatok eltéréséből adódó pluszköltségek a Bérlőt terhelik.

Jelen Szerződésből fakadó vitás kérdéseket a felek békés úton rendezik, per esetén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.